Kumpulan Sasaran

  • Kesemua kontraktor yang melakukan kerja-kerja berkaitan pembinaan termasuklah mekanikal, awam, fasiliti, elektrikal etc. di Sarawak wajib membuat pendaftaran Lesen UPKJ iaitu dari Unit Pendaftaran Kontraktor & Juruperunding untuk mula dapatkan projek dari Kerajaan Negeri

 

Faedah

  • Kewajiban bagi kesemua kontraktor dan ia bagi mengelakkan dari didakwa jika tidak berdaftar
  • Memberi keyakinan kepada pelanggan anda yang syarikat berdaftar dengan UPKJ
  • Merupakan syarat yang perlu dipenuhi sebelum mengikuti kerja-kerja kerajaan dan GLC.

 

Kelayakan Minima

  • Mempunyai syarikat / perniagaan / persatuan yang berdaftar
  • Modal yang yang mencukupi mengikut setiap gred yang ditetapkan (Class F – A)
  • Mempunyai sijil akademik pembinaan samaada pekerja atau pengarah syarikat (Class A – F)
Online
Hi! Boleh kami bantu?