Kumpulan Sasaran

  • Terbuka untuk semua syarikat Sdn Bhd & Berhad dalam sektor pembekalan & perkhidmatan.

Faedah

  • Pendaftaran yang sah membolehkan entiti untuk membekal barangan / perkhidmatan kepada sektor hiliran (‘downstream’) Kumpulan Syarikat-syarikat PETRONAS kepada sektor hiliran (‘downstream’) Kumpulan Syarikat-syarikat PETRONAS

Kelayakan Minima

1. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai syarikat ”Sdn Bhd” atau ”Berhad”. 

2. Modal berbayar dalam bentuk saham biasa hendaklah tidak kurang daripada RM10,000                                                         

                                          atau

1. Berdaftar dengan badan-badan profesional yang berkaitan iaitu Lembaga Juruukur Tanah untuk ’Jurukur Tanah’, Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Hartanah Malaysia untuk ’Penilai’, Lembaga Arkitek Malaysia untuk ’Firma Senibina’ atau badan-badan profesional berkaitan yang lain.

2. Modal berbayar dalam bentuk saham biasa hendaklah tidak kurang daripada RM10,000

3. Dana Pemegang saham adalah positif

Online
Hi! Boleh kami bantu?