Hutang Meningkat RM1.22 Trillion Untuk Kerajaan Persekutuan – MOF

Hutang Meningkat RM1.22 Trillion Untuk Kerajaan Persekutuan – MOF

Tindakan laksana pembiayaan defisit fiskal bersama perbelanjaan pembangunan secara langsung telah memperlihatkan berlakunya peningkatan hutang Kerajaan Persekutuan sebanyak RM50 bilion kepada RM1.22 bilion setakat akhir April 2024.

Penjelasan Kementerian Kewangan (MOF) ini memperincikan terdapat tindakan pinjaman kasar dilaksanakan negara melibatkan sejumlah RM70.5 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama 2024. Ini termasuklah terbitan Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) beriumlah RM30 bilion, Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia (MGII) berjumlah RM34.5 bilion, dan bil Perbendaharaan Malaysia berjumlah RM6 bilion. Pinjaman tersebut untuk makluman digunakan untuk menyelesaikan hutang matang berjumlah RM20.6 bilion, dengan baki RM49.9 bilion menampung defisit dan tempoh matang hutang masa hadapan.

Sementara berhubung perbelanjaan pembangunan pula, langkah dana ini penting untuk menyokong negara memacu pertumbuhan ekonomi, di samping memastikan infrastruktur negara kekal berdaya saing untuk meneroka peluang pelaburan baharu.

Walaupun berdepan kenaikan paras hutang, pentadbiran berjaya mencapai sasaran defisit fiskal sebanyak 5% daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK), berjumlah RM91.4 bilion pada 2023, lebih rendah daripada 5.6% yang dicatatkan pada 2022, bersamaan RM99.5 bilion. Menerusi sasaran itu, dijangka defisit fiskal diunjurkan menurun lagi kepada 4.3% daripada KDNK, atau RM85.4 bilion, pada 2024.

Kekal Paras 3.0% OPR – Standard Chartered

Kekal Paras 3.0% OPR – Standard Chartered

Bank Negara Malaysia (BNM) dijangka akan terus mengekalkan kadar dasar semalaman (OPR) di paras 3.00% pada data terbaharu kelak, yang akan diumumkan pada minggu ini.

Langkah ini menurut Stardard Chartered Research didorong berhubung penyesuaian kos semasa pasaran setelah negara melaksanakan penyasaran subsidi diesel pada Jun lalu. Untuk peringkat awal, disasarkan berlakunya kesan sederhana ke atas inflasi negara dengan jangkaan kenaikan 0.1% mata di pasaran.

Prestasi itu turut disokong oleh BNM apabila Mei lalu menyatakan aliran inflasi negara bagi tahun ini akan terus sederhana. Sasaran ini sekaligus mencerminkan pertumbuhan negara kekal stabil dengan tekanan kos yang lebih terkawal berupaya dilaksanakan.

Buat pengetahuan umum, paras OPR 3.00% telah dikuat kuasakan sejak tahun lalu. Sekiranya ia alami perubahan dan dinaikkan – ia sekaligus menamatkan pengekalan OPR yang telah dilaksanakan sebanyak 7 kali bermula Mei 2023.

Screenshot

Inflasi Di Malaysia Naik Semula Sehingga 2.0%

Inflasi Di Malaysia Naik Semula Sehingga 2.0%

Indeks Harga Pengguna (IHP) yang mengukur kepada paras inflasi negara kini memaparkan peningkatan apabila paras setakat Mei 2024 direkodkan 2.0%. Lebih tinggi berbanding April lalu sekitar 1.8%. Lonjakan ini mengikut data Jabatan Perangkaan (DOSM) didorong hasil peningkatan inflasi kalangan kumpulan utama Perumahan, Air, Elektrik, Gas & Bahan Api Lain yang mencatatkan 3.2%. Selain itu inflasi bagi Restoran & Perkhidmatan Penginapan juga turut memaparkan paras yang tinggi 3.2% meskipun ia lebih kecil berbanding rekod sebelumnya (3.5%).

Tidak hanya kategori tersebut, segmen inflasi pada Pendidikan turut meningkat kepada 1.5%, diikuti Pengangkutan 0.5%. Sementara pada segmen makanan dan minuman, DOSM turut dapati kos Makanan Di Luar Rumah kekal tinggi dengan paras inflasi 3.4%, manakala kos Makanan Di Rumah pula kekal stabil dengan sedikit peningkatan 0.5%.

 

 

Meskipun paras inflasi negara mulai meningkat namun ia kekal ditakuk yang lebih rendah berbanding sebilangan negara serantau antaranya Indonesia (2.8%) dan Filipina (3.9%).

 

Kuasa Membeli Dari Rakyat Menurun, Kini 23.3% Dalam Tempoh 13 Tahun

Kuasa Membeli Dari Rakyat Menurun, Kini 23.3% Dalam Tempoh 13 Tahun

Sekiranya tahun 2010 isi rumah di Malaysia berupaya untuk berbelanja sejumlah barang pada nilai RM76.70 – keadaan itu nyata berbeza untuk pasaran semasa kerana dalam tempoh 13 tahun, pada 2023 bagi barangan yang sama pengguna perlu berbelanja sekitar RM100. Ini menunjukkan berlakunya penurunan 23.3% ke atas kuasa beli pengguna. Dapatan Jabatan Perangkaan (DOSM) ini memperincikan, situasi itu berlaku kesan kenaikan inflasi secara berkala telah menyebabkan kuasa beli pengguna berkurangan.

 

Kuasa Beli Pengguna merujuk kepada jumlah barangan dan perkhidmatan yang dibeli dengan satu mata wang.

 

Secara menyeluruh untuk tahun 2023, paras inflasi telah meningkat lebih perlahan iaitu kepada 2.5%. Tekanan kos itu antaranya dipacu oleh peningkatan 3 kumpulan utama seperti Restoran & Hotel dengan kenaikan kos 5.6%, Makanan & Minuman (4.8%), dan Barangan & Perkhidmatan (2.4%).

Berdasarkan tumpuan kos dalam Makanan dan Minuman – didapati antara produk berkaitan makanan asas yang menunjukkan peningkatan ketara adalah Ayam yang naik kepada RM10.28 sekilogram pada 2023, diikuti Nasi Putih naik kepada RM1.84.

Lonjakan ini sekaligus mempengaruhi corak perbelanjaan dan tingkahlaku rakyat dalam pasaran ekonomi semasa. Di mana pengguna akan meningkatkan perbelanjaan ke atas makanan, sekaligus berlakunya pengurangan kuasa beli ke atas perbelanjaan bukan makanan. Tambahan, krisis perubahan iklim yang telah merencatkan kapasiti bekalan ke atas negara pengeluar seperti India, Thailand dan Brazil juga turut menjadi faktor kepada peningkatan harga. Selain makanan, kenaikan kos barang dan perkhidmatan juga turut menyumbang kepada tekanan kos sara hidup lebih tinggi. Keadaan ini secara langsung mengecilkan lagi kuasa beli pengguna secara berkala.

 

Kebimbangan Rakyat Malaysia Berkaitan Rasuah, Inflasi, Cukai Semakin Melonjak

Kebimbangan Rakyat Malaysia Berkaitan Rasuah, Inflasi, Cukai Semakin Melonjak

Biarpun terdapat 53% rakyat negara mengekalkan keyakinan mereka terhadap hala tuju Malaysia, didapati 47% pula meluahkan rasa kebimbangan akan prestasi semasa. Antaranya melibatkan tahap rasuah di negara serta paras inflasi dan pengenalan cukai baharu.

 

 

Dapatan Ipsos pada minggu ini secara jelas menunjukkan tahap kebimbangan penduduk negara telah mulai meningkat daripada 34% pada awal 2023 kepada 47% setakat Mac 2024 lalu. Sementara kadar penduduk negara yang optimis pada hala tuju negara pula dilihat kian menurun daripada 66% pada Mac 2023 kepada 53% pada Mac 2024.

 

Peningkatan kebimbangan itu didasari berasaskan persekitaran kewangan dan gejala rasuah (50%), inflasi (38%), kadar pengangguran (32%), ketidaksamaan sosial dan kemiskinan (31%) dan cukai (23%). Melihat pada faktor tersebut, tekanan aspek cukai berikutan pelarasan cukai perkhidmatan kepada 8% dalam beberapa kategori serta pengenalan cukai baharu kelak. Tindakan tersebut secara langsung memberi kegusaran kepada penduduk akan kuasa perbelanjaan di pasaran.

Secara menyeluruh, berlandaskan data suku tahunan didapati tahap keyakinan pengguna telah menurun daripada 54% kepada 49% sepanjang tahun lalu. Penurunan lebih ketara direkodkan pada suku keempat 2023.

 

 

Inflasi Di Malaysia Sekitar 2.5% Untuk Tahun 2024 – Bank Dunia

Inflasi Di Malaysia Sekitar 2.5% Untuk Tahun 2024 – Bank Dunia

Dengan sasaran persekitaran kos pasaran dan permintaan yang lebih baik pada tahun 2024, Bank Dunia menjangkakan paras inflasi keseluruhan Malaysia akan lebih sederhana – sekitar 2.5%. Tidak hanya itu paras inflasi teras meliputi indeks harga pengguna (IHP) dalam sektor perkhidmatan dan barangan turut dilihat berpotensi menurun bersama pengurangan kadar kemiskinan di negara.

Perkongsian Bank Dunia pada laporan data semasa Ekonomi Asia Timur dan Pasifik April 2024 ini menjelaskan jangkaan itu bagaimanapun kekal tertakluk kepada keupayaan pentadbiran negara – dalam memastikan pelarasan kawalan harga serta penstrukturan subsidi memberi kelebihan kepada rakyat.

Selain itu, isu ketidaksamaan pendapatan juga perlu terus disemak Malaysia. Bank Dunia melihat sekiranya ia tidak distrukturkan dengan baik ini akan meningkatkan jurang pendapatan rakyat negara antara negeri. Secara menyeluruh, berdasarkan pertumbuhan pula – negara kekal dengan ramalan mencapai prestasi ekonomi sekitar 4.3% pada tahun ini, ddiikuti 4.4% pada tahun 2025 kelak.

 

 

Online
Hi! Boleh kami bantu?