Hari ini, terdapat pelbagai platform yang boleh digunakan untuk melaburkan wang lebihan anda. Para pelabur boleh memilih sama ada mereka mempunyai tahap risiko yang tinggi ataupun rendah. Antara platform pelaburan yang mendapat perhatian ramai pihak serta dijamin oleh Bank Negara Malaysia (BNM) adalah Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Tabung Haji. Tambahan lagi, kedua-dua platform ini menyediakan peluang pelaburan yang berbaloi serta mempunyai tahap risiko yang rendah kepada para pelabur.

Pada 2 Januari 1990 Amanah Saham Bumiputera (ASB) telah dilancarkan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) bagi menyediakan peluang simpanan kepada golongan bumiputera. Ia juga merupakan cara untuk melakukan simpanan secara konsisten dalam jangka masa yang panjang.

Tabung Haji pula adalah merupakan sebuah institusi kewangan Islam yang ditubuhkan pada 30 September 1963 oleh Ungku Abdul Aziz. Ia juga turut dikenali sebagai pusat perkhidmatan yang menyediakan pelbagai kemudahan yang menyeluruh dan sistematik demi kesejahteraan jemaah Haji Malaysia. Selain itu, Tabung Haji juga turut menyediakan peluang pelaburan yang mampu memberikan keuntungan kepada para pelabur tanpa perlu menghadapi risiko yang tinggi.

Oleh yang demikian, persoalan yang kian menjadi tanda tanya ramai pihak, di antara ASB dan Tabung Haji, platform pelaburan manakah yang merupakan tempat pelaburan yang terbaik bagi seorang pelabur?

Jom kita buat beberapa perbandingan di antara kedua-duanya.

 

1. Dividen

Berdasarkan graf di atas, ia jelas menunjukkan mengenai kadar pulangan dividen yang diagihkan oleh Amanah Saham Bumiputera (ASB) dan Tabung Haji kepada para pendeposit mereka pada tahun 2015 sehingga 2020. Hasil dapatan carian di portal rasmi Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) dan Tabung Haji, kita dapat melihat bahawa kadar pulangan dividen pelaburan di Amanah Saham Bumiputera (ASB) adalah lebih tinggi berbanding dengan Tabung Haji.

Berdasarkan rekod di atas, kita dapat melihat bahawa kadar pulangan dividen di antara Tabung Haji dan ASB mempunyai perbezaan yang amat ketara. Dimana, kadar perbezaanya adalah diantara jumlah 1.15% dan kadar perbezaan yang agak tinggi iaitu 5.25% pada tahun 2018.

 

2. Struktur Instrumen

ASB dan Tabung Haji merupakan instrumen yang popular dikalangan masyarakat bagi membuat simpanan masa hadapan yang baik. Namun, terdapat beberapa aspek yang membezakan antara instrument ini yang perlu diketahui kepada semua pendeposit sebelum membuat simpanan.

Tabung Haji merupakan sebuah institusi yang membantu dan memberi kemudahan kepada pendeposit untuk menyimpan dan mengumpulkan duit bagi memudahkan ibadah Haji dilakukan. Manakala, ASB adalah sebuah institusi yang berasakan pelaburan bagi meningkatkan ekonomi dan ekuiti bumiputera.

Walaubagaimanapun, pada masa kini ASB adalah salah satu instrumen yang dijadikan tempat simpanan oleh sesetengah pihak berbanding pelaburan.

 

3. Zakat Simpanan

Selain daripada pulangan dividen, ASB dan Tabung Haji juga adalah antara platform yang memberikan kelebihan kepada pendeposit. Dari segi pengurusan pembayaran zakat, ia menunjukkan perbezaan antara ASB dan Tabung Haji dimana zakat merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan untuk penyimpanan yang terbaik.

Menurut Majlis Fatwa Kebangsaan, mereka telah memutuskan bahawa wang deposit bagi Tabung Haji tidak lagi diperlukan untuk pengeluaran zakat pada Mei 1979. Ini bermakna pendeposit Tabung Haji tidak perlu untuk membayar zakat kerana zakat simpanan ini telah ditunaikan oleh Tabung Haji dengan menolak daripada akaun masing-masing.

Jelas sekali bahawa pembayaran zakat simpanan ini berbeza bagi ASB dimana pendeposit bagi pemegang akaun ASB perlu mengeluarkan bayaran zakat mengikut kadar yang ditetapkan setelah mencapai haul atau tempoh dan nisbah yang ditetapkan.

Walaubagaimanapun, keuntungan ASB dan Tabung Haji sama sahaja. Namun, oleh kerana ASB dikenakan bayaran zakat simpanan selepas keuntungan pendeposit maka lebih jelas Tabung Haji memberi keuntungan kepada pendeposit.

 

Sebagai contoh yang dapat dijelaskan berdasarkan rajah di bawah:

 

Berdasarkan kadar kiraan pada rajah di atas, kita dapat melihat bahawa ada perbezaan antara jumlah keuntungan yang diperoleh di ASB dan Tabung Haji. Pelabur ASB memperoleh RM55,994.35 tanpa dikira keuntungan daripada bonus tambahan kerana jumlah bonus adalah terhad mengikut unit dan mungkin berbeza mengikut tahun. Manakala, para pelabur memperoleh RM57,706.34 sebagai keuntungan di Tabung Haji.

Walaubagaimanapun, kita perlulah melihat dari segi peratusan keuntungan yang disediakan oleh ASB adalah jauh lebih tinggi berbanding berbanding tabung Haji akan tetapi para pelabur di ASB hendaklah membayar zakat simpanan mereka sendiri.

 

Kesimpulan

Kesimpulan akhir, kedua-dua platform iaitu ASB dan Tabung haji mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Seperti yang kita dapat lihat, ASB menyediakan peratus pulangan keuntungan yang jauh lebih tinggi berbanding Tabung Haji.

Akan tetapi, jumlah pulangan tersebut tidak lagi ditolakkan dengan kadar zakat simpanan. Tabung Haji pula menyediakan jumlah keuntungan yang sudah ditolak dengan kadar zakat simpanan. Oleh yang demikian, sebagai seorang pelabur kita perlulah mengambil kira semua aspek dan tidak hanya fokus keatas kadar agihan sahaja. Melaburlah di platform yang sesuai dengan objektif pelaburan anda.

 

Sumber: Majalah Labur

Online
Hi! Boleh kami bantu?